میکرونیدلینگ

این روش با استفاده از دستگاهی دارای سوزنهای ریز یکبار مصرف انجام می شود . برخورد سوزن ها به لایه کلاژن ساز پوست موجب تحریک کلاژن سازی و در نتیجه سفت شدن پوست و نیز بازسازی پوست و متعاقب آن برطرف شدن آثار زخمها ی قدیمی را به دنبال دارد.