لیفت با نخ

از روش های نسبتا جدید جوانسازی و زیباسازی،استفاده از نخ های مختلف ساده و خاردار است که برای پر کردن بافتهای بدن و برای کشیدن پوست به هر سمتی که بخواهیم بکار میروند و به نوعی جایگزین برخی جراحی ها می باشد .این نخ ها قابل جذب هستند و پس از جا گذاری در بدن به تدریج جذب می شوند.

images07