رفع انواع ضایعات عروقی با لیزر

یکی از ضایعات پوست بدن مویرگ های واضح آبی و قرمز روی صورت و اندام ها می باشد که ابتدا توسط پزشک از نظر عدم وجود بیماری مخفی بررسی شده و با کمک لیزر های پیشرفته و جدید برطرف می شود.

images03