تزریق بوتاکس

بوتاکس ماده ای است که برای جلوگیری از افزایش چروک های پوست بکار می‌رود و با تزریق دوره ای آن چروک های قدیمی هم تغییر شکل پیدا می کنند و با اسامی مختلفی از جمله نورونوکس، مصپورت و دیسپورت در بازار موجود است.

images08