برداشت کک و مک و لکه‌ها ی پوستی

پوست که بزرگترین و اولین محافظ بدن است با گذشت زمان دچار آسیب می شود و یکی از این آسیبها در اثر استفاده نکردن از ضد آفتاب و اختلالات هورمونی بصورت کک و مک و ملاسما می باشد که معمولا درمان آنها مشکل است و نیاز به دستگاهها پیشرفته ای که باعث ف…

images05