الکترولیز

برای از بین بردن موهای زائدی که به هر علتی از جمله سفید بودن؛با لیزر حذف نمیشوند از الکترولیز استفاده می‌شود که توسط پزشک انجام می‌شود.